Güneş Enerji Sistemleri

 

Doğal Dolaşımlı Açık Devreli Sistem

 

Açık devreli sistemlerde toplayıcıda dolaşan su aynı zamanda kullanma suyudur. Toplayıcıda ısınan su depoya gelir ve depodan da kullanılacak olan yerlere gönderilir. Kullanım suyu toplayıcıda dolaştığı için antifrizli su kullanma imkânı yoktur. Bu yüzden kış aylarında dış ortam sıcaklığı sıfırın altına düşen yerlerde suyun mutlaka kış aylarında boşaltılması gerekir. Akdi takdirde su donar ve sistemde çatlama ve hasarlar meydana getirir. Bu sistemde kullanım temiz suyu deponun en üst kısmına bir şamandıra ile bağlanır. Şamandıranın ucuna bir hortum takılarak soğuk suyun deponun en alt kısmına gitmesi sağlanır. Böylece deponun üst kısmına sıcak su birikir. Deponun alt kısmı bir boru ile toplayıcının alt kısmına, toplayıcının üst kısmı da bir boru ile deponun üst kısmına yakın bir yere bağlanarak toplayıcı ile depo arasında doğal sirkülâsyonun olması sağlanır. Doğal dolaşımın iyi olabilmesi için bu boruların çaplarının 25 mm'den küçük olmaması gerekir. Şehir kullanım suyunun kireçsiz olduğu yerlerde bu sistemin ısıl verimi kapalı sistemlere göre daha yüksektir. Çünkü ısı değiştiricisi olmadığından su sıcaklığının daha yüksek değerlere çıkmasına gerek yoktur. Toplayıcı ortalama sıcaklığı kullanma sıcaklığına eşit durumdadır. Oysa kapalı devrelerde 5-6C fazla olması gerekir, bu olay da verim kaybına neden olur. Doğal dolaşımlı açık devreli sistemler havalık borusu ile atmosfere açıktır. Bu yüzden basınçları düşüktür. Toplayıcıya yakın en üst katta çeşme vb. kullanım yerlerinde yeterli debinin akmaması problemi vardır.

 

Doğal dolaşımlı sistemlerde de üst üste iki depolu sistem kullanılabilinir. İki depolu sistemlerde soğuk suyun girişi üstteki depoya bir şamandıra ile bağlanır. Üsteki depodan alttaki depoya su bağlantısı yapılır ve alt depo tamamen dolu olarak tutulur. Toplayıcı bağlantıları da bir depoluda ki gibi alt depo ile toplayıcı arasında yapılır. Bu sistemin avantajı alt depoda tamamen sıcak su depolandığı için geceleri sıcak su kullanma imkânı bir depoya göre fazladır.

 

Hakkımızda   Site Haritası   Reklam   İletişim 
2008 yılından beri güneş enerjisi gücünü göstermektedir. ©2012