Güneş Enerji Sistemleri

 

Elektrik üretiminin genel dağılımı ve emisyonsuz çözümleri

 

Elektrik nedir?

 

Enerji, çevremizde değişik formlarda bulunabilir, değişik isimler altında adlandırılır; petrol, akarsu, ışık ve elektrik gibi. Enerji çoğu zaman başka bir forma dönüşerek akış meydana gelir, fakat enerjinin yok olması gibi bir durum söz konusu değildir, örneğin bir otomobil hareket etmek için kimyasal enerji kullanır ve mekanik enerjiye dönüştürür. Enerjinin bazı türleri (örneğin kimyasal) saklamak için kolay iken, diğerleri (örneğin, elektrik ve ışık) ise bir yerden diğerine geçmesi kolaydır. Elektrik enerjisi bir şekilde bu son 100 yıl içinde güvenilir bir enerji kaynağı olmuştur. Tanım olarak, iletken malzeme içerisinde elektron hareketliliğine verilen isimdir. Bunun bir hortumdan dışarı akan suya benzediği; elektronlar ise su damlalarıdır. Bir araya gelen yeterli sayıda ki elektron arkalarında oldukça büyük bir enerji bırakırlar.

 

Amper saat, Watt saat

 

Güç sistemlerinin tükettiği enerjiyi adlandırmak için Amper saat (Ah veya AHr) ve Watt saat (Wh veya WHr). Bir amper 4 saatlik bir dilimde 4 Ah tüketir, 100 wattlık bir ampul ise 24 saatte 2400 Wh veya 2,4 kWh tüketir.

 

Elektrik üretimi için ülkeler farklı çözümler üretmişlerdir, Türkiye doğal gaz ile elektrik ihtiyacını karşılamaktadır fakat genel olarak oranlar aşağıda yer almaktadır.

Elektrik üretiminin genel dağılımı

 

Düşük ve sıfır-karbon ile elektrik üreten teknolojiler

PV (Fotovoltaik, güneş pilleri) (Ayrıca: Güneş Pilleri)
Binalara kolayca kurulum
Tekrar kurulumu kolay olması
Pahalı oluşu ve düşük verim (%15 civarı)
Çatı alanına ihtiyaç duyması, çatı dışında ki alanlar (toprak zemin) fazladan maliyet getirir.
Rüzgar Enerjisi (Ayrıca: Küçük ölçekli rüzgar türbinleri.)
Büyük türbinler daha etkin olması
Düşük sermaye maliyeti
Küçük türbinler genellikle kentsel alanlarda uygunsuzluğu
Planlama sorunları
Yakıt hücresi(fuel cell): (Ayrıca: Yakıt Hücresi)
İstenilen ısı güç oranın düşük olması (iyi anlamında)
Gerekli anlarda düşük güç ihtiyacının karşılanması.
Şimdilik sadece ticari, araştırma safhasında
Yenilenebilir değildir (Hidrojen ihtiyacı vardır), emisyon açısından sakıncalı olabilir (Çalışma sırasında hidrojen ve oksijen atomlarını kullanarak çevreye su buharı yayar. Su buharı da küresel ısınmanın önemli etkenlerinden biridir.)
Gaz yakıt hücresi (Tümleşik Devre, Geleceğin Kombisi):(Ayrıca: Gaz yakıt hücreleri)
İspatlanmış altyapıya sahip olması.
Ucuz yakıt beslemesi (2008)
Yüksek çevrim oranı 6:1 (Stirling çevrimi).
Yakıt fiyatlarına bağımlılığı ve gelecekte yaktın tedariki.
Yenilenebilir değildir, emisyon üretimine neden olur.
Binalarda düşük ısı ihtiyacında dengesiz oluşu.
Biyoyakıt (Ayrıca: Biyoyakıt)
Yenilenebilir
Yakıt kaynağında ki çeşitlilik (Mısır koçanı, saman vs.)
Olgunlaşmamış ve öngörülemeyen arz altyapısı
Depolanma gereksinimi

 

Hakkımızda   Site Haritası   Reklam   İletişim 
2008 yılından beri güneş enerjisi gücünü göstermektedir. ©2012