Güneş Enerji Sistemleri

 

Yenilenebilir Enerji Kanunu (29.12.2010)
Güneş enerjisinden elde edilen elektriğin şebekeye satılması ile ilgili düzenlemeler.

 

İki yıldır beklenen Yenilenebilir Enerji Kanunu yasalaşması ile belirsizlikler ortadan kalkmış ve teşvikler ile yenilenebilir enerji sektöründe yeni yatırımların önü açılmış oldu.

 

Türkiye'nin güneş enerjisinden elektrik üretme potansiyeli 380 milyar kW olmasına rağmen bu potansiyelin yüzde 1'inden dahi yararlanmıyor. Güneş enerjisinin su ısıtma amacıyla kullanılmasında dünyada ilk üç içinde yer alan Türkiye, elektrik üretme amaçlı kullanılan sistemlere yatırıma ancak 2007'de başladı.

 

29 Aralık 2010 tarihinde de yeni YEK (Yenilenebilir Enerji Kanunu) yasalaşmış oldu. 2005 yılında ki yasanın yeterli gelmemesinden kaynaklanan eksiklikler giderilerek yeni bir teşvik planı oluşturuldu.

 

Yenilenebilir Enerji Kanunu güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin toplam kurulu gücünün 600 MW ile sınırlandırmaktadır. Bu yüzden ilk başvurulardan sonra kapasitenin dolmasından dolayı bir durgunluk yaşanacaktır.

 

Yenilenebilir Enerji Kanunu ilk artısı, yerli üretime teşvik sunmasıdır. Yenilenebilir enerji sistemlerinin Türkiye'de üretilen parçalarına göre sisteme ekstradan teşvikler sunulmaktadır, tablodan rahatça inceleyebilirsiniz.

 

Elektrik Piyasasında Lisanssız (500kW Altı) Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik - Son Hali (Tarih: 10.03.2012)

 

Yenilenebilir Enerji Kanunu (Kanun No: 6094 Kabul Tarihi : 29.12.2010)

 

Güneş Enerjisi Trafo Merkezleri 12.08.2011

 

Güneş ve Rüzgar Enerjisi ölçüm tebliği 11.08.2011

 

YEK (Yenilenebilir Enerji Kanunu 29.12.2010) teşvik fiyatları
Enerji kaynağına dayalı tesis tipi ABD Doları sent/kWh
Hidroelektrik üretim tesisi 7,3
Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi7,3
Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi 10,5
Biyokütleye dayalı üretim tesisi (çöp gazı dahil)13,3
Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi 13,3

 

Yurt içinde gerçekleşen imalatlar ile yerli üreticinin kalkınmasına yardımcı olacaktır, bu sayede Türkiye'nin de yenilenebilir enerji sektöründe kendi firmaları ile temsil edilmesi sağlanacaktır.
Fotovoltaik sistemlerde güneş hücreleri dışında tüm imalat Türkiye'de yapılabilmekte o yüzden fotovoltaikte ki teşvik miktarı 16,5 $ sent /kWh, hücre imalatı ile 20 $ sent/kWh olacaktır.
Yoğunlaştırılmış güneş enerjisinde ise tüm aksamlar Türkiye'de üretilebilir lakin sıfırdan imalat yerine ilk başlardan ithalat yolu seçilecektir. Toplam teşvik miktarı 22,5 $ sent/kWh'dir. Bu değerin fotovoltaik sistemlerden daha yüksek olması ile Türkiye'de kurulacak ilk örnekleri yurtdışına da ihracat olanağı sağlayacaktır, özellikle de yoğunlaştırılmış güneş enerjisine dayalı elektrik üretimine ışınım ve sıcaklık miktarı olarak uygun olan arap ülkelerine.

 

YEK (Yenilenebilir Enerji Kanunu) Türkiye'de üretilen aksamlar için teşvik fiyatları (ilk 5 yıl)
Tesis tipiYurt İçinde Gerçekleşen İmalatYerli Katkı İlavesi
ABD Doları sent/kWh
Fotovoltaik güneş enerjisine dayalı üretim tesisi 1) PV panel entegrasyonu ve güneş yapısal mekaniği imalatı0,8
2) PV modülleri1,3
3) PV modülünü oluşturan hücreler3,5
4) İnvertör0,6
5) PV modülü üzerine güneş ışınını odaklayan malzeme0,5
Yoğunlaştırılmış güneş enerjisine dayalı üretim tesisi 1) Radyasyon toplama tüpü2,4
2) Yansıtıcı yüzey levhası0,6
3) Güneş takip sistemi0,6
4) Isı enerjisi depolama sisteminin mekanik aksamı1,3
5) Kulede güneş ışınını toplayarak buhar üretim sisteminin mekanik aksamı2,4
6) Stirling motoru1,3
7) Panel entegrasyonu ve güneş paneli yapısal mekaniği0,6

 

Yasanın çıkmasına kadar geçen süreç ve eski yasa.
Hakkımızda   Site Haritası   Reklam   İletişim 
2008 yılından beri güneş enerjisi gücünü göstermektedir. ©2012