Güneş Enerji Sistemleri

 

Dünya'da ve Türkiye'de Termal Güneş Enerjisi Kapasite Kullanımı

 

SHC'nin 2009 raporuna göre termal sistemlerde kurulu güç 165 GWth ve 236 milyon m2'ye ulaşmıştır (2008 verileri). 2007 verilerine göre Türkiye'de ki kurulu güç 7.105 MWth ve 10.150.000 m2'dir.Bu sıralama içinde Türkiye 10 milyon m2 kurulu güneş kollektörleri ile son derece iyi bir yerde bulunmaktadır. Ancak bu kurulu alan miktarının, nüfus ile orantılamakta fayda vardır. Bu açıdan bakılacak olursa; kişi başına düşen güneş enerjisi olarak dünyada en çok kullanım 0,65 kWth/kişi ile Kıbrıs, bunu 0,49 kWth/kişi ile İsrail ve 0,22 kWth/kişi ile Avusturya izlemektedir. Ülkemizdeki durum ise 0,09 kWth/kişi ile bunların gerisindedir. Japonya, Almanya, Çin ve Avustralya gibi ülkeler de bu açıdan Türkiye ile aynı durumdadır. Sektör olarak 100 civarında orta ve küçük ölçekli firma bu alanda faaliyet göstermekte olup, yıllık üretim 700 bin m2 kadardır.

 

Toplam Kollektör Alanları
Ülke m2
Çin 114.140.000
ABD 30.346.417
Türkiye 10.150.000
Almanya 9.398.077
Japonya 7.398.518
Avustralya 5.753.00
İsrail 4.961.100
Brezilya 3.685.291

 

Termal Güneş Enerjisi Kapasite Raporu
*Camsız sistemler genelde daha düşük sıcaklık eldesinde (havuz ısıtılması, 30oC) kullanılır ve maliyetleri düşüktür.

 

Halen yurdumuzun çoğu bölgesinde özellikle de Akdeniz ve Ege sahillerinde evlerin ve turistik tesislerde bu sistemlerden yararlanılmaktadır. Ancak ülkemizin zengin güneş enerjisi potansiyeli dikkate alındığında, diğer bölgelerde de kullanımın artması mümkün görülmektedir. Bu açıdan, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde, bölgenin güneş enerjisi potansiyeline göre son derece düşük olan kullanım miktarının artırılması yolları düşünülmelidir. Türkiye'de güneş enerjisinden faydalanılan güç Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı (ETKB) 2005 verilene göre 385.000 TEP'dir (ton eşdeğer petrol). Oysa aynı yıl ülkemizin toplam enerji tüketimi 91.975.000 TEP'dir. Faydalandığımız güneş enerjisi miktarı toplam enerji tüketimimizin 0,004 mertebesindedir.

 

 

Dünya'da ve Türkiye'de Fotovoltaik Güneş Enerjisi Kapasite Kullanımı

 

2001 yılında 1,3GW kurulu fotovoltaik panel bulunurken, 2008 yılında 15,2GW değerine ulaşmıştır. Son yıllardaki hızlı artışın büyük bir etkisi vardır.

 

2008'de kurulmuş olan fotovoltaik paneller %110'luk bir artış ile 5.95GW (gigawatt) olmuştur. Sadece 2008 yılında İspanya %285 büyüme ile 2,46GW değerine ulaşarak Almanya'dan birinciliği almış durumdadır. Listede 1,86GW ile Almanya, 0,36GW ile ABD, 0,28GW ile Güney Kore, 0,24GW ile İtalya ve 0,23GW ile Japonya yer almaktadır.

 

Fotovoltaik bakımdan Türkiye oldukça geridedir. Yaklaşık 1,5MW kurulu fotovoltaik güç bulunan ülkemizde, büyük bir kısmı tek firma tarafından kurulmuştur. 2005 yılı verilerinde; Türk Telekom istasyonları, otoban SOS telefonları, Orman Genel Müdürlüğünün gözetleme istasyonları, radar istasyonları, deniz fenerlerinde kullanılmaktaydı ve toplam kurulu güç 500 kW civarındaydı. YEK'in (Yenilenebilir Enerji Kanunu) gecikmesi ile Türkiye'nin fotovoltaik enerjide de büyümesi gecikiyor.

 

MWth: Megawatt thermal equivalent (Megawat termal eşdeğeri)
GWth: Gigawatt thermal equivalent (Gigawatt termal eşdeğeri)
1 GW = 109 Watt
1 MW = 106 Watt
1 kW = 103 Watt

 

Kaynaklar; Termal Güneş sistemleri için: Termal Güneş Sistemleri, SHC 2009 Raporu (2007 yılını içerir)
Fotovoltaik Güneş Sistemleri için: Fotovoltaik Solarbuzz 2008 Raporu
Hakkımızda   Site Haritası   Reklam   İletişim 
2008 yılından beri güneş enerjisi gücünü göstermektedir. ©2012